Member
Japanese / English
STAFF
Professor Tadachika OZONO ozono
Assistant
Professor
Masato KIKUCHI kikuchi.masato
Secretary Yuko YAMADA yamada.yuko
Joint Researcher
Project
Professor
Toramatsu SHINTANI tora
Professor
(NIT)
Shun SHIRAMATSU siramatu
Associate Professor
(Shizuoka
Univ.)
Naoki FUKUTA fukuta
Graduate Students [Doctor Candidate]
D1 Helton Agbewonou YAWOVI yawovi
Graduate Students [Master's program]
M1 Koki YASUE ankou
M1 Yuma ITO higashi
M1 Kento KAKU kaku
M1 Yuki KONAKA konayu
M1 Yuhi KUSAKABE kusayu
M1 Ryota KIMURA kimryo
M1 PENG YANYI pyy
M1 ZHANG PU zp
M1 WEIJIAN LI lwj
M1 Florence GUNDIDZA gundidza
Undergraduate Students
B4 Syogo ANDA anda
B4 Kaho ITO kaho
B4 MITSUKI MORITA moritsuki
B4 NUR IRFAN NAFIS BIN MD NOR irfan
Research Student
Research Student LYU YUANRUI lyu
Alumni

Shintani & Ozono Lab. 2018